Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ennill bywoliaeth
 
  Pobl alwedigaethol yn ardal Y Gelli yn 1835  
 

Yn ogystal bonedd a masnachwyr roedd Cyfeirlyfr Pigot yn rhestru dynion fyddain cael eu hystyried yn bobl broffesiynol heddiw. Roeddynt yn gorfod gweithio i ennill bywoliaeth, ond roeddynt yn ddynion oedd wedi cael addysg.

 
  extract from Pigot's Directory in 1835


Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

PWYSIG ! Sylwch mai dynion
yw bob un o'r rhai sydd
yn y rhestr 'Pobl Broffesiynol'("Professional persons")
Roedd y mwyafrif o'r proffesiynau
ar gau i ferched yng nghyfnod
Fictoria.

 

Yma gwelwn y cyfreithwyr neur twrneiod oedd wedi eu haddysgu yn y gyfraith, yr arwerthwyr oedd yn delio gwerthu anifeiliaid ac eiddo, ar llawfeddygon oedd yn gofalu am iechyd pobl leol ac yn codi ffi am eu gwaith. Byddai pob un or dynion hyn yn cyflogi clercod oedd yn gobeithio bod yn ddynion proffesiynol eu hunain rhyw ddiwrnod. Yn wahanol i heddiw ychydig iawn o ferched oedd yn gwneud gwaith swyddfa. Maer llun ar y dde yn dangos llun o glerc yn mwynhau ei hun y tu allan i oriau gwaith, allan or cylchgrawn Punch yn yr 1840au.

 

Yn ystod dyddiau cynnar oes Fictoria roedd rl y llawfeddyg yn newid. Cyn hyn, nid oedd llawfeddyg wedi cael llawer iawn o hyfforddiant,ond roedd yn gallu tynnu dannedd, ac ail-osod breichiau neu goesau oedd wedi torri. Yn nes ymlaen yn nheyrnasiad Fictoria byddai meddygon yn derbyn llawer mwy o hyfforddiant, a byddair llawfeddyg yn ddoctor fyddai wedi derbyn hyfforddiant arbennig mewn triniaeth lawfeddygol.

 

Yn l i ddewislen ennill bywoli Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli