Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
 

Roedd poblogaeth y plwyfi gwledig yn y rhan hon o Ddyffryn Gwy yn newid o hyd trwy gydol cyfnod Fictoria am fod y bobl yn symud o gwmpas i ennill eu bywoliaeth. Cofnodwyd gwybodaeth am y boblogaeth leol yn y cyfrifiad. Roedd cyfrifiad yn digwydd bob deng mlynedd.

Cyflogwyd dynion i deithio o gwmpas yr ardal i gofnodi pwy oedd yn byw yn y tai a beth oedd eu gwaith. Mae’r graffiau poblogaeth yn yr adran hon wedi’u paratoi o’r cofnodion yma.

Roedd Prydain wedi’i rhannu yn blwyfi (gweler y map) ac mae’r rhifau’n dangos y nifer o bobl oedd yn byw yn y plwyf. Newidiodd ffiniau’r plwyfi yn ystod teyrnasiad Fictoria, ond mae’r rhifau ar y graffiau yn cyfeirio at y plwyfi fel y maent ar y map yma.

 

Dewiswch o’r rhestr isod er mwyn gweld graffiau o boblogaeth y plwyfi lleol yn ystod oes Fictoria.

 
 
Bochrwyd
Cleirwy
 
 
Llaneigon
Y Clas ar Wy
 
 
Y Gelli
Llanbedr Castell-Paen
 
 
Llowes
Tregoed a Felindre
 
 

 

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli