Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad plwyf Castell-paen  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 348 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 322
In tYn y flwyd 1861 - 306
Yn y flwyddyn 1871 - 313
Yn y flwyddyn 1881 - 246
Yn y flwyddyn 1891 - 202
Yn y flwyddyn 1901 - 171
 
 

Mae Llanbedr Castell-paen yn blwyf mawr ar dir uchel yn llawn ffermydd bychain a phorfa mynydd. Mae wedi bod yn dir anodd i wneud bywoliaeth ohono erioed, yn enwedig yn ystod oes Fictoria. Yn groes i Llowes a Chleirwy nid oedd yno ddim or tir ffrwythlon fel oedd yn y ffermydd yn Nyffryn Gwy. Roedd yr adroddiad ar gyfrifiad 1851 yn dweud mair rheswm am y lleihad yn y boblogaeth oedd fod gweithwyr au teuluoedd yn symud i ardaloedd y pyllau glo yn Sir Forgannwg a Sir Fynwy i chwilio am waith.

Cymharwch y graff yma gyda graffiau cymunedau eraill yr ardal.
A ywr newidiadau mewn poblogaeth yn wahanol?
Os oes yna wahaniaethau, beth ywr rhain?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli