Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad plwyf Tregoed a Felindre  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 410 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 420
In tYn y flwyd 1861 - 385
Yn y flwyddyn 1871 - 389
Yn y flwyddyn 1881 - 318
Yn y flwyddyn 1891 - 532
Yn y flwyddyn 1901 - 490
 
 

Roedd Tregoed a Felindre yn rhan o blwyf arall yn wreiddiol, ond daeth yn blwyf ei hunan yn ystod oes Fictoria. Fel y rhan fwyaf or plwyfi gwledig eraill oi gwmpas, roedd yn cynnwys tiroedd ffrwythlon Dyffryn Gwy a rhannau eang o borfa fynydd. Maer brif ffordd trwy Ddyffryn Gwy yn mynd trwyr plwyf, a daeth hyn llawer o fanteision ir bobl leol, yn enwedig ar l ir rheilffordd agor.

Cymharwch y graff yma gyda graffiau cymunedau eraill yr ardal.
A ywr newidiadau mewn poblogaeth yn wahanol?
Os oes yna wahaniaethau, beth ywr rhain?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli