Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad plwyf Bochrwyd  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 322 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 314
In tYn y flwyd 1861 - 292
Yn y flwyddyn 1871 - 269
Yn y flwyddyn 1881 - 263
Yn y flwyddyn 1891 - 227
Yn y flwyddyn 1901 - 200
 
 

Mae Bochrwyd yn dal i fod yn blwyf gwledig, tawel, gyda phoblogaeth fechan. Yn amser Fictoria byddair rhan fwyaf or bobl gyffredin yn gweithio ar ffermydd lleol fel llafurwyr neu weision. Yn y gymuned ger pont Bochrwyd roedd yno grefftwyr hefyd fel cyfrwywyr a seiri maen. Roedd ganddynt sgiliau a oedd yn angenrheidiol yn y gymdeithas Fictoraidd.

Cymharwch y graff hwn gyda rhai o blwyfi eraill yn Nyffryn Gwy fel Llowes neu Gleirwy.
Ydir duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd maen wahanol?
Beth oedd yn digwydd yn yr ardal i achosi ir boblogaeth leihau yn ystod oes Fictoria?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli