Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad plwyf Llowes  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 390 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 359
In tYn y flwyd 1861 - 324
Yn y flwyddyn 1871 - 321
Yn y flwyddyn 1881 - 312
Yn y flwyddyn 1891 - 267
Yn y flwyddyn 1901 - 218
 
 

Fel y ddau blwyf cyfagos, y Clas-ar-wy a Chleirwy, mae Llowes yn blwyf gwledig yn cynnwys tir ar waelod y dyffryn a phorfa uchel. Yn ystod oes Fictoria roedd y mwyafrif or bobl yn gweithio ar y tir yn fugeiliaid oedd hefyd yn denantiaid, llafurwyr neu weision ffermydd, er bod yna grefftwyr a masnachwyr yn y gymuned hefyd.

Cymharwch y graff yma gyda graffiau cymunedau eraill yr ardal.
A ywr newidiadau mewn poblogaeth yn wahanol?
Os oes yna wahaniaethau, beth ywr rhain?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli