Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad plwyf Llaneigon  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 322 o bobl
Yn y flwyddyn 1851 - 314
In tYn y flwyd 1861 - 292
Yn y flwyddyn 1871 - 269
Yn y flwyddyn 1881 - 263
Yn y flwyddyn 1891 - 227
Yn y flwyddyn 1901 - 200
 
 

Fel plwyfi eraill yn yr ardal tebyg i Gleirwy a Llyswen, maer gymuned hon yn un wledig ar waelod y dyffryn. Ond roedd y plwyf yn cynnwys rhannau mawr, gwag or Mynydd Du hefyd. Byddair rhan fwyaf or bobl yn gweithio ar ffermydd yn oes Fictoria, a byddai rhai ohonynt yn fugeiliaid yn edrych ar l y defaid mynydd. Roedd yr adroddiad a gyhoeddwyd ar gyfrifiad 1871 yn nodi fod y boblogaeth wedi syrthio y flwyddyn honno oherwydd fod y bobl yn symud i ffwrdd i chwilio am waith.

Cymharwch y graff yma gyda graffiau cymunedau eraill yr ardal.
A ywr newidiadau mewn poblogaeth yn wahanol?
Os oes yna wahaniaethau, beth ywr rhain?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli