Y Drenewydd Fictoriaidd
 
Y Drenewydd a Dyffryn Hafren
 
 

Fel yr ardaloedd eraill o Bowys ar ein gwefan ar gyfer ysgolion cynradd, gwelodd Y Drenewydd a Dyffryn Hafren, newidiadau enfawr yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

Gwnaeth y Diwydiant Gwln a masnachau pwysig eraill Y Drenewydd yn ganolfan ddiwydiannol i Sir Drefaldwyn. Ond roedd yr amodau gwael ar gyfer gweithwyr yn arwain at gryn dipyn o anniddigrwydd.

Byddai Addysg yn arwain at sgiliau a chyfleoedd newydd i lawer o blant lleol, ond cymerodd
nifer o flynyddoedd i gael ei dderbyn.

  Helpodd y gamlas a mathau eraill o drafnidiaeth y diwydiannau lleol i ddatblygu, a daethant gobaith newydd i fasnachu a theithio.  
  Defnyddiwch y dolenni cyswllt isod i weld mwy am y newidiadau hyn.  
 

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd