Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Bywyd ysgol
 
  Dyddiau cynnar yr ysgolion lleol  
  Maer tudalennau yman helpu i ddangos sut beth oedd hi i fod yn yr ysgol yn ystod blynyddoedd olaf teyrnasiad hir Fictoria.  
 

Maent yn defnyddio cofnodion o Lyfrau Log Ysgolion neu ddyddiaduron ysgolion lleol. Yn aml, gall y rhain ddweud llawer wrthym am fywyd yng nghartrefir ardal yn ystod y cyfnod hwnnw yn ogystal a bywyd yn yr ysgol.
Doedd y rhan fwyaf o blant ddim yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai plant perchnogion tir yn cael eu haddysgu yn eu cartrefi, a byddai rhai o fasnachwyr y cylch yn anfon eu plant i ysgolion preifat.

School children
 

Roedd plant y tlodion yn gorfod mynd i weithio cyn gynted ag y byddent yn ddigon hen i ennill cyflog ir teulu, a byddent yn colli gwersin aml er mwyn helpu gyda gwaith fferm neu unrhyw waith arall iw rhieni.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria darparwyd ysgolion rhad ac am ddim ac roedd yn orfodol i bob plentyn fynd ir ysgol.

 
 
Maer presenoldeb i lawr eleni
 
 
Angen mwy o ddisgyblaeth
 
 
Rhy oer i ddal pin ysgrifennu !
 
 
Wedi mynd i weld y sioe gafalri
 
 
Or ysgol ir ffatri
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd