Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Ennill bywoliaeth
 
  Gweithio yn Nyffryn Hafren  
 

Yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd y rhan fwyaf or bobl yn yr ardal o gwmpas Y DrenewyddCambrian flannel mill yn gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd neui gilydd. Roedd yno ffermwyr, gweithwyr fferm, gweision ffermydd au teuluoedd.

Oherwydd datblygiad y gamlas roedd y diwydiant gwln yn ehangu a thyfodd Y Drenewydd i fod yn ganolfan ir diwydiant. (Gweler Melin Cambrian ar y dde)

Dewiswch or ddewislen isod er mwyn gweld rhai or ffyrdd y byddair bobl leol yn ennill eu bywoliaeth yng nghyfnod Fictoria.

 
 

Cyfeirlyfr Slater 1858
rhai o fasnachwyr yr ardal

Crefftau: amaethyddol at fasgedwyr
Crefftau: gof i lyfrwerthwr

Crefftau: crydd i saer pres
Crefftau: gwneuthurwr brics i saer cerbydau
Crefftau: gwerthwr glo i gowperiaid
Crefftau: gwneuthurwyr gwlanen
Crefftau: groseriaid i werthwyr giwana

 
   
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd