Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftau: gwneuthurwr brics i saer cerbydau  
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

extract from Slater's Directory Ehangodd Y Drenewydd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria (Gweler graffiau poblogaeth). Adeiladwyd ffatrïoedd a gweithdai, a thai ar gyfer y gweithwyr a weithiai ynddynt. Adeiladwyd ysgolion newydd, gorsafoedd rheilffyrdd a chapeli hefyd.

Victorian buildersRoedd yn adeg brysur i gwmnïau adeiladau a chwarelwyr a gwneuthurwyr brics a fyddai’n darparu’r deunydd. Mae’r rhan yma o Gyfeirlyfr Slater yn dangos rhai adeiladwyr lleol a gwneuthurwyr brics yn 1858.

 

extract from Slater's Directory
Gan nad oedd archfarchnadoedd, roedd cigyddion hyd yn oed yn bwysicach yn Oes Fictoria. Roeddynt yn gwerthu cig a gynhyrchwyd yn lleol.

Er bod crochenyddion yng Nghanolbarth Cymru, byddai llestri’n cael eu cludo i mewn ar y gamlas. Yn ddiweddarach yn ystod teyrnasiad Fictoria byddent yn cael eu cludo ar y rheilffordd.

Byddai’r seiri cerbydau a restrir yma’n brysur iawn yn adeiladu cerbydau a thrapiau ar gyfer y teuluoedd mwyaf cyfoethog a faniau ar gyfer busnesau.

 

Yn ôl i ddewislen Enill Bywoliaeth

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Drenewydd