Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftau: groseriaid i werthwyr giwana  
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

extract from Slaters directoryYr adeg honno, y groser oedd prif ffynhonnell fwyd y bobl lleol. Byddair teuluoedd tlotaf yn tyfuu llysiau eu hunain, ac efallai yn cadw mochyn yn yr iard gefn. Ond roedd y groser yn holl bwysig ar gyfer prynu halen, te a chant a mil o bethau pwysig eraill.

 

 

 

 

Giwana oedd un or cynhyrchion mwyaf diflas iw handlo! Byddai baw adar y mr yn casglun haenen drwchus ar greigiau ac ynysoedd. Byddai hwn yn cael ei gasglu ai gludo ir tir. Daethai ir Drenewydd ar y gamlas iw werthu fel gwrtaith iw wsagaru ar y caeau ar gerddi.

Roedd gan rhai pobl waith diflas!

 

Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd