Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftau: gof i lyfrwerthwr  
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

extract from Slater's DirectoryRoedd Gofaint yn chwarae rhan bwysig iawn yng nghyfnod Fictoria. Cyn dyddiau peiriannau trydan cymhleth byddair gof lleol yn gallu trwsior rhan fwyaf o beiriannau. Byddai ffermwyr yn dod u hoffer ir efail iw trwsio, ac yn aml iawn byddair gof yn ffarier hefyd ac yn pedoli ceffylau. Gan fod miloedd o geffylaun gweithio ar y tir roedd y gof yn ddyn prysur iawn.

Maer rhan hwn or Cyfeirlyfr yn dangos inni fod llyfrwerthwyr yn gwerthu (ac weithiaun rhoi benthyg) llyfrau ir bobl hynny fedrai ddarllen. Roedd llawer o ysgrifennu llythyrau a gellid prynu papur, inc a phinnau ysgrifennu mewn siop bapurau. Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd llawer iawn o bobl yn medru darllen, diolch ir twf mewn addysg.

 

Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd