Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Ennill bywoliaeth
 
  Crefftau: amaethyddol at fasgedwyr
 
Cofiwch!
Y cyfenw sy'n dod gyntaf

extract from Slater's DirectoryMaer rhan hwn o Gyfeirlyfr Slater yn dangos rhai or bobl gyffredin oedd yn chwarae rhan bwysig yn y gymuned.

Mewn ardal mor amaethyddol hon, nid ywn syndod fod crefftwyr lleol yn arbenigo mewn gwneud offer amaethyddol yn yr efail.
Yn ystod cyfnod cynnar Fictoria lluniwyd a thrwsiwyd yr offer yn lleol. Er bod llawer o bobl yn pobiu bara eu hunain yr adeg honno, roedd llawer o bobyddion lleol a oedd yn pobi bara gan ddefnyddio blawd or melinau blawd lleol. Roedd baran bwysig iawn i deuluoedd tlawd. Gallent ymdopi heb gig ond nid heb fara!

Roedd Basgedwaith yn grefft arall bwysig iawn yn Oes Fictoria. Cyn oes y ceir ar archfarchnadoedd roedd yn rhaid cludo pethau o gwmpas efo llaw neu ar gefn ceffyl. Doedd yna ddim plastig felly roedd basgedi wediu gwneud allan o ddeunyddiau lleol yn ddefnyddiol iawn.

 

Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd