Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Trosedd a Chosb
 
  Cyfraith a threfn Fictoraidd yn ardal y Drenewydd  
 

Roedd yr ardal wledig o gwmpas Dyffryn Hafren yn bell oddi wrth yr awdurdodau yn y trefi lleol, ac roedd bob amser yn anodd ir heddlu gadw llygad ar y tiroedd uchel yma. Tyfodd y Drenewydd yn gyflym ac roedd yno boblogaeth druenus o dlawd. I rai ohonynt roedd troseddu yn ffordd o gael gwared u hanawsterau.

Gwellodd plismona yn ystod Oes Fictoria, a newidiodd y cosbau a roddwyd i droseddwyr yn fawr, ond cyn hynny cafodd yr ardal gryn dipyn o gyfnodau cythryblus.

Dewiswch or pynciau isod i weld rhai achosion lleol.

 
Alltudio dros y mr
anfon i Awstralia am ddwyn..
 
 
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd