Llanandras Fictoriaidd
 
Llanandras a Cwm Maeasyfed
 
  Map of the Radnor Valley area  
 

Llanandras a dyffryn Maesyfed Gwelwyd newidiadau enfawr yn Llanandras ar cymunedau dwyreiniol hynny yn Sir Faesyfed, fel ardaloedd eraill ar ein gwefan i ysgolion cynradd, yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

Daeth addysg a chyfleoedd newydd i blant gan eu gwneud yn ymwybodol or byd mawr y tu allan.

Roedd gwelliannau i drafnidiaeth yn cysylltur ardal wledig iawn hon r byd mawr oedd yn newid, gan ddod chyfleoedd newydd o ran masnach a theithio.

Defnyddiwch y cysylltiadau a welwch chi nesaf er mwyn cael gweld mwy am y newidiadau yma.

 

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
Ennill bywoliaeth
 
Rhai o fapiau ardal yn ystod oes Fictoria
 
Graffiau poblogaeth
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd