Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Bywyd ysgol yn ystod cyfnod Fictoria  
 

Heblaw am Ysgol Ramadeg John Beddoes (a sefydlwyd yn 1565), roedd yna ysgol elusennol yn Llanandras o dan ofal Thomas Legge, o Willey oedd gerllaw ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif ac ysgolion preifat eraill ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Roedd y mwyafrif o blant ar ddechrau teyrnasiad Fictoria yn dod o deuluoedd tlawd a heb dderbyn unrhyw addysg o gwbl.

Erbyn diwedd oes Fictoria, roedd ysgolion rhad ac am ddim yn cael eu cynnig ar draws yr ardal; ac roedd yn rhaid i bob plentyn fynd i’r ysgol yn rhywle. Mae cofnodion ar gyfer yr ysgolion newydd hyn wedi goroesi ac yn rhoi darlun difyr o fywyd ysgol mewn ardal wledig yn ystod oes Fictoria.

Greenfield school girls

Ysgol Greenfield , Llanandras

Ffotograff - Mrs Cherry Leversedge

 
Yr Ysgol Haearn
 
 
Ysgolion newydd i Lanandras
 
 
Amodau yn Ysgolion Oes Fictoria
 
 
Salwch ac afiechyd
 
 
Cosbau a disgyblaeth
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Llanandras
.

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen lleoedd