Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Salwch ac afiechyd  
  Roedd oes Fictoria yn gyfnod ller oedd teuluoedd tlawd yn profi diffyg o ran amrywiaeth diet ac amodau gweddol sylfaenol o ran glanweithdra. Dan yr amodau hyn, roedd plant yn aml mewn perygl o ddal afiechydon a heintiau.
Un or pethau syn ymddangos yn rheolaidd yn Llyfrau Cofnod yr ysgolion ywr sn am wahanol fathau o salwch.
Yng ngaeaf 1881, cafwyd achosion or Frech Goch yn Ysgol Maesyfed - fel yn y rhan fwyaf o ysgolion eraill yr ardal.
Fel diphtheria ar dwymyn goch, gellir trin y frech goch yn eithaf hawdd heddiw gyda chyffuriau modern ond yn ystod oes Fictoria, roedd y rhain yn afiechydon difrifol a byddai plant hyd yn oed yn gallu marw ohonynt.
 
  extract from New Radnor school records
 

Maer darn yma yn dod o gofnodion yr ysgol ar yr adeg honno yn darllen:
"Over 70 children away in consequence of measles, so at noon today the school was broken up for a week."

Roedd yr athrawon yn gwybod y gallai plant oedd yn dod ir ysgol o bell ddod i gysylltiad r afiechyd drwyr ysgol ai ledaenu yn y ffordd yma. Dyma pam yr oedd ysgolion yn cael eu cau ar adegau pan fyddai nifer o achosion o afiechydon. Ar yr adeg hwn, roedd y rhan fwyaf o ysgolion ar gau am ran o bob blwyddyn oherwydd salwch.
Yn 1876, cafodd Ysgol Evancoyd ei chau am fis pan yr oedd y Brifathrawes Miss Lambert yn sl.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanandras
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanandras