Rhaeadr
Bywyd ysgol
  Ceisio dysgu plant oes Fictoria  
 

Nid oedd plant pobl dlawd yn mynd ir ysgol o gwbl ym Engraving of country girlmlynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddent yn mynd allan i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ennill arian i fwydor teulu.
Byddai plant tirfeddianwyr cyfoethog a dynion busnes yn cael eu haddysgu yn y cartref neu eu hanfon i ysgolion preifat. Erbyn diwedd oes Fictoria, roedd ysgolion rhad ac am ddim wedi cael eu sefydlu ac roedd rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.
Cewch wybod mwy am rai or ysgolion lleol or ddewislen a welwch chi yma...

 
 
Ysgol yn y bryniau
 
 
Pryderon am iechyd yn yr ysgol
 
 
Addysg i blant tlawd
 
 
Hen broblem yn parhau
 
 
Ddim yn yr ysgol heddiw
 
 
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Rhaeadr