Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Bywyd ysgol
 
  Plant o deuluoedd tlawd iawn  
 

Mae cofnodion o nifer o ysgolion cynnar yn dangos pa mor galed oedd hi i nifer o deuluoedd ymdopi gydag ychydig iawn o arian yn ystod oes Fictoria. Dangosir dwy enghraifft o Ysgol Saint Harmon yma.

 
4 Tachwedd
1875
School diary  entry
Maer darn yma yn dod o Lyfr Cofnod ysgol yn 1875 :
"Mr Jones, Rhayader, called to say the fees of the pauper children would be paid by the Guardians".
Roedd hyn yn golygu y byddai plant ysgol o deuluoedd tlawd iawn oedd yn derbyn arian or plwyf i brynu bwyd a dillad hefyd yn gweld y plwyf yn talu eu ffioedd ysgol. Roedd hyn yn cael ei gytuno gan Fwrdd y Gwarcheidwaid oedd yn penderfynu faint o help iw roi.
Pauper children
15 Hydref
1880
School diary entry
 

Maer ail ddarn o Lyfr Cofnod yn dod o 1880 -
"Mrs Reese of Newhouse came to say that her children could not attend school as they had no clothes to protect them from the cold".
Roedd rhaid i nifer o blant o ardaloedd gwledig gerdded milltiroedd ir ysgol ym mhob tywydd ac roedd dillad cynnes addas a dillad dal dwr yn bwysig iawn.
Roedd angen dillad cynnes y tu fewn ir ysgol hefyd yn ystod misoedd y gaeaf gan nad oedd llawer iawn o wres yn aml iawn mewn ystafelloedd dosbarth oes Fictoria.

Yn l i ddewislen ysgolion Rhaeadr
.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr