Rhaeadr
  Rhaeadr yn oes Fictoria  

Tref farchnad fechan Rhaeadr, yng ngogledd orllewin hen sir Faesyfed, ywr dref gyntaf ar lannaur Afon Gwy.

Mae wedi bod yn ganolfan hanfodol ers tro byd ir gymuned amaethyddol gydar farchnad da byw lewyrchus syn gwasanaethu ardal wledig fawr. Yn ogystal, mae Rhaeadr wedii lleoli ar fan croesi rhwng ffyrdd pwysig or de ir gogledd ar dwyrain ar gorllewin drwy ganolbarth Cymru gyda phont dros yr Afon Gwy.

Yn debyg i gymunedau eraill ar ein gwefan, gwelwyd newidiadau mawr yn Rhaeadr ar ardal gyfagos yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Trawsgludo y tu hwnt ir moroedd.  

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.
Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.