Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
  Newidiodd poblogaeth y rhan yma o Sir Faesyfed ae ogledd o Sir Brycheiniog trwy gydol cyfnod Fictoria wrth i ddiwydiannau wneud yn dda neu ddioddef, ac o ganlyniad roedd yn rhaid i bobl symud o gwmpas i chwilio am waith.
Mae gwybodaeth ynglyn r boblogaeth leol wedii gofnodi yn y cyfrifiad, a gynhelir bob deng mlynedd. Cyflogwyd dynion i deithio o amgylch yr ardal yn cofnodi pwy oedd yn byw ym mha dy a beth oedd eu gwaith.
Maer ffigurau poblogaeth yn dod or cofnodion yma.
 
  map of parishes Drawing of census man
Y dyn o gyfrifiad yn galw
 

Rhannwyd Prydain yn blwyfi (fel y dangosir ar y map) ac maer ffigurau yn cofnodi faint o bobl oedd yn byw yn y plwyf.
Fel arfer y plwyf oedd y pentref o amgylch eglwys y plwyf ar ardal oddi amgylch iddo. Roedd sawl cymuned fechan yn rhan o rai plwyfi.
Dewiswch or rhestr a welwch chi i weld graffiau poblogaeth ar gyfer rhai or llefydd lleol yng nghyfnod Fictoria.

 
 
Rhaeadr
Cwmdeuddwr
 
 
Sant Harmon
Nantmel
 
 
Abaty Cwm Hir
Llanwrthwl
 
 

Ewch i ddewislen Rhaeadr

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd