Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Sant Harmon  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 920 o bobl
1851 - 858
1861 - 902
1871 - 924
1881 - 832
1891 - 731
1901 - 653
 
 

Mae plwyf Sant Harmon yn ardal fawr wledig o ffermydd mynyddig. Yn ystod oes Fictoria ffermwyr, gweithwyr fferm au teuluoedd oedd y trigolion gan fwyaf.
Roedd y plwyf yn ffodus fod ganddo reilffordd yn mynd trwyddo yng nghanol oes Fictoria gan gynnig cysylltiadau llawer gwell na phlwyfi tebyg gerllaw.

Yn eich barn chi pam aeth y boblogaeth i lawr tua diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria ?

 
 

Yn l i Ddewislen poblogaeth Rhaeadr

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr