Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Rhaeadr  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 742 o bobl
1851 - 829
1861 - 846
1871 - 802
1881 - 890
1891 - 788
1901 - 1215
 
 

Mae plwyf Rhaeadr yn cynnwys y dref ac ychydig o dir o amgylch iddi.
Gan mai hon oedd yr unig dref yn yr ardal ac mai marchnad ydoedd a chanolfan ir crefftwyr lleol, fe wnaeth y boblogaeth sefyll yn weddol sefydlog heblaw am y newid mawr a ddaeth ar ddiwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Yn eich barn chi pam dyfodd y boblogaeth gymaint yn yr 1890au ?

 
 

Yn l i Ddewislen poblogaeth Rhaeadr

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr