Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanwrthwl  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 568 o bobl
1851 - 599
1861 - 556
1871 - 553
1881 - 488
1891 - 405
1901 - 1785
 
 

Plwyf Llanwrthwl ywr plwyf sydd bellaf ir gogledd yn Sir Frycheiniog. Maen ymestyn or Afon Gwy yn y Dwyrain dros y tir mynyddig ir ffin gyda Cheredigion yn y Gorllewin.
Maen ffinio Chwm Elan yn y Gogledd. Heddiw maen ardal anghysbell a mynyddig ac maen rhaid ei fod yn ymddangos hyd yn oed yn fwy mynyddig yn ystod oes Fictoria.
Ffermwyr, bugeiliaid a gweithwyr au teuluoedd oedd yn byw yno gan fwyaf.

Pa blwyfi syn debyg a pha rai syn wahanol ?

 
 

Yn l i Ddewislen poblogaeth Rhaeadr

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr