Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Y tloty
 
  Undeb Deddf y Tlodion Rhaeadr  
 

Yn 1834 cyflwynodd y llywodraeth system gwbl newydd i ofalu am y tlawd. Roedd y wlad yn cael ei rhannun ardaloedd drwyr Undebau Deddf y Tlodion lleol. Ffurfiwyd Undeb Rhaeadr yn y ffordd yma a chafodd ei rhedeg gan Fwrdd y Gwarcheidwaid gyda chynrychiolwyr ar paupers going into the workhousedraws yr ardal.
Roedd y llywodraeth yn gofyn i Undeb Rhaeadr i gaur tlodion hynny i mewn - neu bobl dlawd - nad oedd yn gallu gofalu am eu hunain, mewn tloty mawr newydd. Yn debyg iawn i Undeb Machynlleth, nid oedd Undeb Rhaeadr yn awyddus i adeiladu tloty fel hwn, gan ddewis talu ir tlodion sefyll yn eu cartrefi drwy dynnu arian allan o gronfeydd yr Undeb.
Er mwyn cael gweld sut yr oedd Undeb Rhaeadr yn gofalu am y tlodion, dewiswch or rhestr a welwch chi yma.

 
 
Cymorth y tlodion i deulu Hamer
 
 
Iechyd y tlawd
 
 
Dianc i fywyd gwell
 
 
Tloty newydd ir Undeb Rhaeadr
 
 
Meistr a matron ar gyfer y tloty newydd
 
 
Y trigolion cyntaf
 
     
     
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr