Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Gofalu am y tlawd
 
  Y trigolion cyntaf  
 

Or diwedd roedd trefniadaur tloty newydd wediu cwblhau. Ym mis Awst 1879 daeth y system o gymorth allanol i ben i nifer o dlodion, ac feu gorfodwyd i adael eu cartrefi a mynd ir tloty.
Cyn gynted ag yr oeddynt yn cyrraedd yno roeddynt yn colli cysylltiad gydau teuluoedd au ffrindiau, ac roeddynt o dan glo tan eu bod yn gallu cynnal eu hunain.
Treuliodd llawero bobl hyn flynyddoedd olaf eu bywydau yn y tloty. Cafodd hen barau oedd efallai wedi byw gydai gilydd am hanner can mlynedd eu gwahanu !
Maer rhestr a welwch chi yma yn cofnodir trigolion cyntaf a aeth ir tloty ac o lle y daethant.

Workhouse men
  List of paupers
 

Y trigolion cyntaf yma oedd -
"John Cleaton (no family) of Llanyre; Elizabeth Williams (and 3 children) of Abbey Cwmhir; Margaret Lewis (and 1 child) of Rhayader; Edward Hughes (no family), Margaret Jane Lewis (& 2 children), Margaret Meredith (and 1 child), Sarah Lewis (and 1 child), Elizabeth Wilding (and 4 children), Elizabeth Lewis (and 2 children) all of Saint Harmon; Thomas Weale (no family) of Llanyre; Mary Owen (at present in Knighton workhouse) of Nantmel".
Maen rhaid ei bod yn newid ofnadwy i fywydau pob un ohonynt, yn enwedig y plant anffodus hynny.

Yn l i ddewislen Gofalu am y tlawd
.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr