Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Gofalu am y tlawd
 
  Meistr a Matron ar gyfer y tloty newydd  
 

Llwyddodd Undeb Rhaeadr i gael yr awdurdodau iw gadael nhw i adeiladu tloty llai ar gyfer dim ond 40 o drigolion, gan honni mai poblogaeth fechan oedd yn Rhaeadr, ac nad oedd angen adeilad mawr.

 
Roedd angen Meistr a Matron i redeg y tloty. Roedd yn arferol i ddewis pr priod.
Roedd trigolion y tloty yn cael eu cadw ar wahn, y dynion mewn un rhan or adeilad ar merched ar plant yn y llall. Y Meistr oedd yn gofalu am ochr y dynion a byddair Matron yn gofalu am y merched ar plant.
Ffotograff trwy ganiatd caredig Mr Winston Collins
Penodwyd gwr a gwraig o Sant Harmon i fod yn Feistr a Matron gan yr Undeb, ond camodd yr awdurdodau yn Llundain i mewn a mynnu dewis pr oedd phrofiad o redeg tloty.
Gan nad oedd gan un or dynion oedd yn rhedeg yr Undeb unrhyw brofiad chwaith, roedd hyn yn syniad da yn fwy na thebyg !
Yn y pendraw penodwyd pr or enw Mr a Mrs Rose.
Rhayader workhouse staff
 

Nid oes gennym unrhyw ffotograffau ohonynt, ond maer ffotograff a welwch chi yma yn dangos y Meistr ar Matron gydag un or trigolion ychydig wedi oes Fictoria.

Yn l i ddewislen Gofalu am y tlawd
.
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr