Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Rhaeadr
Bywyd ysgol
 
  Ysgol yn uchel yn y bryniau  
Roedd yr ysgol fechan ym Mwlch-y-sarnau mewn man anghysbell iawn yn uchel yn y bryniau iír gogledd ddwyrain o Raeadr.
Er bod nifer o blant yn ei chael hiín anodd iawn i fynd iír ysgol yn oes Fictoria, gwelodd yr Arolygwyr ysgolion bod y canlyniadau a gafwyd fel arfer yn dda iawn.
Roedd hwn yn rhan o adroddiad yr Arolygwyr Ysgolion o Lyfr Cofnod yr ysgol ym Medi, 1874:
 
8 Medi
1874
School diary entry
 

"Bwlchysarnau School, Abyw, Radnor I am glad to find this school, situated as it is in a remote part of the country difficult of access, so well attended. The result of this regularity is that the children acquitted themselves in a creditable manner at examination...."

Er bod yr Arolygydd yn fodlon iawn gyda nifer oedd yn mynychuír ysgol, roedd yr un problemau ym Mwlch-y-sarnau ‚ír rheini a gafwyd yn y rhan fwyaf o ysgolion oes Fictoria sef cael y plant (a elwid yn 'scholars' yn y rhan fwyaf o ddyddiaduron ysgol oír cyfnod) i ddod iír ysgol yn rheolaidd.

Yn Űl i ddewislen ysgolion Rhaeadr
.
.

Yn Űl i dop
Ewch i ddewislen Rhaeadr