Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Ysgolion newydd (a chystadleuaeth) i Lanandras  
 

Yn 1868 agorwyd yr Ysgol Brydeinig yn Hereford Street, Llanandras. Cafodd ei sefydlu gan grwp o bobl leol oedd yn teimlo y dylid cael ysgol i blant lleol nad oedd wedii rhedeg gan Eglwys Lloegr.
Roedd yr Ysgol Brydeinig newydd yn cael ei rheoli gan y Bedyddwyr, Methodistiaid ac aelodaur capeli lleol eraill.

 
 

British School group photo

  Ffotograff - Mrs Cherry Leversedge
 

Maer llun yn dangos plant yr Ysgol Brydeinig au Pennaeth Mr Culley ar y chwith.

Cafwyd yr un problemau yn yr ysgol yma a brofwyd gan ysgolion newydd eraill yn ystod oes Fictoria - roedd plant yn aml yn hwyr neun absennol oherwydd salwch neu fod angen iddynt weithio i ennill arian ychwanegol ir teulu mewn adegau pan yr oedd arian yn brin.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanandras
.

.

Victorian schoolboy
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanandras