Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Ysgolion newydd (a chystadleuaeth) i Lanandras  
 

Yn 1868 agorwyd yr Ysgol Brydeinig yn Hereford Street, Llanandras. Cafodd ei sefydlu gan grwp o bobl leol oedd yn teimlo y dylid cael ysgol i blant lleol nad oedd wedi’i rhedeg gan Eglwys Lloegr.
Roedd yr Ysgol Brydeinig newydd yn cael ei rheoli gan y Bedyddwyr, Methodistiaid ac aelodau’r capeli lleol eraill.

 
 

British School group photo

  Ffotograff - Mrs Cherry Leversedge
 

Mae’r llun yn dangos plant yr Ysgol Brydeinig a’u Pennaeth Mr Culley ar y chwith.

Cafwyd yr un problemau yn yr ysgol yma a brofwyd gan ysgolion newydd eraill yn ystod oes Fictoria - roedd plant yn aml yn hwyr neu’n absennol oherwydd salwch neu fod angen iddynt weithio i ennill arian ychwanegol i’r teulu mewn adegau pan yr oedd arian yn brin.

Yn ôl i ddewislen ysgolion Llanandras
.

.

Victorian schoolboy
Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanandras