Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Beth a wneir yn yr Ysgol ?  
  Pan sefydlwyd rhwydwaith o ysgolion pentref ar draws yr ardal yng nghyfnod Fictoria, nid oedd y mwyafrif or disgyblion cyntaf erioed wedi bod yn yr ysgol or blaen. Roedd ambell un or plant ffodus o bosibl wedi dysgur wyddor gan rywun yn y teulu oedd yn gallu darllen neu wedi dysgu i ddarllen o bosibl yn Ysgolion Sul y capeli neu eglwysi.  
 

Roedd athrawon ym mhob un or ysgolion lleol yn cael problemau wrth gael y plant i ddeall yr hyn a ddisgwyliwyd ganddynt yn yr amgylchiadau newydd hyn.

Roedd y plant yn cael eu rhannun Safonau neu grwpiau yn l eu gallu, nid eu hoedran.
Fel arfer, byddair Athrawon oedd yn ddisgyblion sef y disgyblion hyn oedd yn hyfforddi i fod yn athrawon eu hunain ac yn derbyn cyflog bychan yn dysgur safonau is.

Nid oedd disgybl yn gallu gadael Safon a symud ymlaen ir un nesaf hyd nes y byddai ef neu hi wedi pasio profion i ddangos eu bod yn barod.

Victorian classroom
 

Byddair holl weithgareddau yman digwydd yn yr un ystafell ar yr un pryd, gan mai dim ond un ystafell oedd ar gael i ddysgur plant yn y rhan fwyaf o ysgolion pentref.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanandras
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanandras