Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Yr Ysgol Haearn
 

Yn 1863, cafodd ysgol ei sefydlu gan yr eglwys leol ar gyfer plant tlawd y dref. Yr ysgol ddiolwg hon oedd y gyntaf yn yr ardal yn fwy na thebyg i blant teuluoedd tlawd cyffredin.
Maer ffotograff yn dangos y plant au hathro ym mlynyddoedd cynnar yr ysgol.

 
  Children of the Iron School  
  Ffotograff - Mrs Cherry Leversedge  
 

Cafodd adeilad newydd, yr "Iron School" - fel yr oedd pawb yn ei adnabod yn lleol, ei adeiladu yn 1865 oddi ar Mill Lane i ddal yr ysgol newydd. Gelwid yr ysgol yn hyn gan ei bod wedii gwneud o haearn rhychog ! Mae llun or adeilad ar y dudalen nesaf.

Edrychwch ar ba mor ifanc y maer plant yn edrych yn y rhes flaen a sut y maent i gyd yn edrych fel petaent yn gwisgo esgidiau hoelion. Roedd y rhain yn drwm ac yn gallu dod yn anghyfforddus ond roedd rhaid i lawer o blant tlawd Oes Fictoria fynd heb ddim ar eu traed.

Ac ati yr ysgol Haearn...
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanandras