Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Ac ati...
Yr Ysgol Haearn
 

Cafodd adeilad newydd, yr "Iron School" - fel yr oedd pawb yn ei adnabod yn lleol, ei godi yn 1865 oddi ar Mill Lane i ddal yr ysgol newydd ar gyfer plant tlawd yn Llanandras.

 
 

The Iron School building

  Ffotograff - Mrs Cherry Leversedge
 

Yr oedd gan yr Arglwyddes Brydges, o Boultibrooke, gysylltiad mawr â rheoli’r ysgol.
Pan sefydlwyd yr Ysgol Genedlaethol, symudodd y plant hyn oddi yno a bu’r Ysgol Haearn yn adran fabanod hyd nes iddi gael ei chau yn 1892.
Wedi hyn, cafodd yr hen adeilad gwag ei symud i ‘Bennets Ground’ yn Boultibrooke.

Yn ôl i ddewislen ysgolion Llanandras

.

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanandras