Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfn yn Llanandras a'r cylch  
 

Fe newidiodd bron iawn popeth yng nghyfnod y Frenhines Fictoria, gan gynnwys y ffordd yr oedd pobl oedd yn torri’r gyfraith yn cael eu trin.

Roedd y rheini a gafwyd yn euog o wahanol droseddau yn cael eu cosbi mewn ffordd a oedd yn llai llym erbyn diwedd teyrnasiad hir y Frenhines, a daeth amodau carchardai yn llawer iawn gwell.
Dangosir rhai enghreifftiau o drosedd a chosb sy’n gysylltiedig â Llanandras ar y tudalennau hyn...

Prisoner in jail
 
Heddlu ar gyfer Sir Faesyfed
Prynu eich gwisg eich hunan
 
 
Lladrata pen ffordd yn 1848
Pum cymeriad peryglus iawn yn y carchar
 
 
Cyhuddiad o ddwyn ieir
gwraig wedi’i chyhuddo o ddwyn ieir yn 1877
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Llanandras

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen lleoedd