Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Trosedd a chosb
 
Ddim yn euog o ddwyn ieir  
  O edrych ar hen gofnodion Powys ar droseddau oes Fictoria, mae地 ymddangos bod yr awdurdodau bob tro地 gweithredu地 llym iawn yn erbyn pobl oedd wedi置 cyhuddo o ddwyn a throseddau eraill.
Ond mae yna hefyd nifer o enghreifftiau o bobl a wnaeth ymddangos o flaen y rheithgor yn ystod y Sesiynau Chwarterol ac a gafodd eu canfod yn ddieuog.
 
Llyfr
Gorchmynion
1877
  Mae池 darn yma o池 Llyfr Gorchmynion ar gyfer Hydref 1877 yn dangos bod gwraig wedi段 chyhuddo o ddwyn ieir, ac mae地 darllen -
"A Bill of Indictment [papur yn nodi池 cyhuddiad yn erbyn rhywun] was prepared and found against Sarah Morris for stealing on the 29th day of May 1877 seven domestic fowls and five domestic chickens the property of Thomas Baskerville Mynors. The said Sarah Morris was put upon her trial and was found Not Guilty."
Hens in a basket
 

Roedd Thomas Baskerville Mynors yn 'Sgweier' Cwrt Cleirwy, yn Ynad Heddwch, ac yn AS dros Swydd Henffordd, felly roedd yn rhywun blaenllaw iawn yn yr ardal.
Mewn amser pan oedd hi地 bosibl cael eich carcharu am gyfnodau hirion gyda llafur caled am ddwyn eiddo nad oedd werth rhyw lawer, mae地 siwr ei bod hi地 rhyddhad enfawr cael mynd adref unwaith eto ar l yr achos llys !

Yn l i ddewislen Trosedd Llanandras

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanandras