Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanandras a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Ladrad Pen Ffordd trwy drais  
 

Maer achos hwn o gofnodion oes Fictoria ar droseddau Sir Faesyfed yn cyfeirio at "Ladrad Pen Ffordd trwy Drawing of hold-updrais" yn ogystal chyfeiriad at y trosedd o fyrgleriaeth oedd yn llawer mwy cyffredin.

Mae darn mewn Llyfr Gorchmynion o 1848 yn enwi tri dyn a gafwyd yn euog o ladrad pen ffordd. Roedd dau ohonynt or un teulu a dau arall yn euog o ladrata...

 
Llyfr
Gorchmynion
1848
Quarter Sessions entry,1848
 

Maer cofnodion yma yn enwir carcharorion oedd yn cael eu cadw yng ngharchar y sir yn Llanandras...
"...Thomas Wilding, Edward Wilding and Edward Cook, for Highway Robbery with violence and William Ashmore and John Parker for Burglary were respectively convicted at the last Radnorshire Assizes and sentenced..."

Mae mwy ar y pum dihiryn hyn ar y dudalen nesaf...

Mwy ynglyn r lladron pen ffordd...

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanandras