Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
yn oes Fictoria
 
 
Llanfair ar Cylch
 
 

Datblygodd tref farchnad fechan sirol Llanfair Caereinion, sydd yng nghanol hen sir hynafol Sir Drefaldwyn, fel man pwysig i groesir Afon Banw.

Roedd Llanfair erbyn oes Fictoria wedi bod yn ganolfan ir gymuned amaethyddol ers hir gydai harwerthiannau da byw a neuadd farchnad. Llwyddodd y dref i oresgyn tn mawr yn y 18fed ganrif a bu llawer o waith ailadeiladu wedi hyn.

Hefyd maen gorwedd ar groesffordd rhai or ffyrdd pwysig syn mynd or arfordir ir Amwythig a hefyd ffyrdd llai syn cysylltu cymunedau Sir Drefaldwyn.

 

Yn debyg iawn ir cymunedau eraill sydd ar ein gwefan, gwelwyd newidiadau mawr yn Llanfair Caereinion ar pentrefi cyfagos yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Dewiswch or pynciau a welwch chi er mwyn cael gweld beth oedd rhai or newidiadau hyn:

 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
   
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd