Llanfair Caereinion
yn oes Fictoria
 
Llanfair ar Cylch
 
 

Datblygodd tref farchnad fechan sirol Llanfair Caereinion, sydd yng nghanol hen sir hynafol Sir Drefaldwyn, fel man pwysig i groesir Afon Banw.

Roedd Llanfair erbyn oes Fictoria wedi bod yn ganolfan ir gymuned amaethyddol ers hir gydai harwerthiannau da byw a neuadd farchnad. Llwyddodd y dref i oresgyn tn mawr yn y 18fed ganrif a bu llawer o waith ailadeiladu wedi hyn.

Hefyd maen gorwedd ar groesffordd rhai or ffyrdd pwysig syn mynd or arfordir ir Amwythig a hefyd ffyrdd llai syn cysylltu cymunedau Sir Drefaldwyn.

 

Yn debyg iawn ir cymunedau eraill sydd ar ein gwefan, gwelwyd newidiadau mawr yn Llanfair Caereinion ar pentrefi cyfagos yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

Dewiswch or pynciau a welwch chi er mwyn cael gweld beth oedd rhai or newidiadau hyn:

 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
   
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd