Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Cludiant
 
  Cludiant yn Sir Drefaldwyn yn ystod oes Fictoria  
 

Trwy gydol teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd cludiant mewn ardaloedd gwledig yn dibynnu ar y ceffyl. Byddai’r cyfoethog yn teithio yng ngherbydau eu hunain tra gallai eraill dalu am deithio ar y goets fawr. Ychydig iawn o’r dosbarth gweithiol allai fforddio hyn, felly dim ond cyn belled ag yr oeddynt yn gallu cerdded y gallent deithio.

Erbyn diwedd y cyfnod, roedd y rheilffordd oedd yn cludo teithwyr yn cael ei hadeiladu yn ardal Llanfair gyda rhwydwaith rheilffyrdd mwy o faint. Dim ond dechrau cael y rhyddid a’r arian i deithio ymhellach oedd y dosbarth gweithiol, a gwelwyd y ceir modur cyntaf ar ffyrdd Sir Drefaldwyn.

Dewisiwch o’r pynciau a welwch chi nesaf.

Rheilffordd Cludo Teithwyr
 
Gwasanaethau’r goets
defnyddio ceffylau i deithio ym mhob tywydd
 
 
Cludwyr
cludo nwyddau o amgylch yr ardal a thu hwnt
 
 
 
Yn ôl i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion