Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Cludiant
 
  Cludo nwyddau o amgylch yr ardal  
  Yn ystod oes Fictoria roedd y Post Brenhinol yn dosbarthu llythyron ich drws fel ag y maent yn gwneud heddiw, ond nid oeddynt yn cludo nwyddau. Roedd y goets yn aml iawn yn mynd pharseli bychain am dl, ond roedd y rhan fwyaf or gwaith cludo nwyddau yn cael ei wneud gan gwmnau lleol fyddain cludo nwyddau gan ddosbarthur nwyddau yn eu ceirt.
Mae Cyfeirlyfr Pigot yn dweud wrthym pwy oedd y cludwyr lleol o amgylch Llanfair ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.
 
 
Clydwyr Llanfair yn 1835Dymar cludwyr lleol a restrir yn y Cyfeirlyfr ar gyfer yr ardal. Nodwch mai merched oedd dau or cludwyr - Anne Davies a Mary Owen. Efallai yr oeddynt yn gyrrur ceirt eu hunain neun llogi gyrrwr i wneud y gwaith iddynt.
Yn ddiweddarach yn ystod cyfnod Fictoria, wrth ir rheilffyrdd gael eu hadeiladu, roedd y cludwyr yn gallu mynd r nwyddau ir orsaf reilffordd agosaf lle y gellid eu hanfon ar y trn.
 
 

Roedd ffermwyr neu fasnachwyr lleol hefyd yn llogi eu ceirt pan na fyddent yn cael eu defnyddio. Byddair bobl dlotaf yn benthyg cart gan berthnasau neu ffrindiau. Pan fyddain dod yn amser i symud ty byddair teuluoedd tlawd yn casglur hyn oedd ganddynt ac yn symud trwy ddefnyddio un cert bach.
Roedd yn rhywbeth digon cyffredin i weld teuluoedd yn y trefi yn cario eu heiddo ar eu pennau trwyr strydoedd iw cartrefi newydd.
.

 
  Yn l i ddewislen cludiant Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion