Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Cludiant
 
  Gwasanaethaur goets ar ddechrau cyfnod Fictoria  
  darlun o goets a cheffylau Llyfr yw Cyfeirlyfr Pigot ar gyfer De Cymru 1835, syn rhoi rhestrau o holl fasnachwyr, perchnogion tir, a gwasanaethau Llanfair ar cylch. (Edrychwch ar y tudalennau Ennill Bywoliaeth) hefyd maen rhoi syniad i ni o wasanaethaur goets ar yr adeg y daeth y Frenhines Fictoria ir orsedd.
Dymar unig ffordd yr oedd gan bobl yr adeg yma i deithio ymhellach nar ardal gyfagos ac i mewn ir byd y tu hwnt.
 
 

darn allan o gyfeirlyfr Fel y gallwch weld or amserlen, roedd y goets yn teithio o Lanfair ir Amwythig yn Lloegr a hefyd y trefi ar hyd arfordir Cymru.
Maen rhaid mai taith galed oedd yr un ir arfordir pan oedd y tywydd yn wael ir teithwyr hynny nad oedd yn gallu fforddio talu am sedd y tu fewn ir goets ac yn gorfod eistedd ar ei phen ! Byddai gyrrwr y goets yn newid y ceffylau pan fyddair goets yn aros mewn tafarn y goets fel y Goat yn Llanfair Caereinion. Drwy newid y ceffylaun rheolaidd pan fyddent yn blino roedd y goets y gallu parhau i fynd yn gyflym.
.

 
  Yn l i ddewislen cludiant Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion