Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfrau masnach Fictoraidd  
 

Roedd y rhain ychydig bach yn debyg ir Yellow Pages sydd gennym ni heddiw (ond heb y rhifau ffn!) Roeddynt yn rhestrur holl berchnogion eiddo a masnachwyr pwysig yn yr ardal ac yn rhoi gwybodaeth ynglyn gwasanaethau megis coetsys, cludwyr ac ysgolion.

Maent yn ffordd ddefnyddiol iawn er mwyn cael gwybod beth oedd ardal fel yn ystod oes Fictoria, y gwnaeth rhai pobl leol ddewis peidio chael eu cynnwys ynddynt. Dewiswch or rhestr isod.

Cyfeirlyfr Pigot ar Ogledd Cymru 1835
Bonedd lleol a phobl broffesiynol
Crefftwyr: gofaint i wneuthurwyr gwlanen
Crefftwyr: groser i saer
Crefftwyr: bragwr i bob math o bethau

Cyfeirlyfr Sutton ar Ogledd Cymru 1889
1. Crefftwyr: pobydd i grydd
2. Crefftwyr: gwneuthurwr briciau i groser
3. Crefftwyr: gwestai i werthwyr deunyddiau
4. Crefftwyr: bragwr i flingwr
5. Crefftwyr: gwerthwr papurau i fasnachwr pren
6. Crefftwyr: gwneuthurwr olwynion i bob math o bethau
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion