Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Sutton 2: gwneuthurwr briciau i groseriaid  
 

Maen annhebygol iawn fod llawer or perchnogion siopau lleol oedd yn masnachu yn 1835 dal i weithio yn 1889, ond efallai fod yna un neu ddau. Cymharwch yr enghreifftiau sydd yng Nghyfeirlyfr Sutton gydar rheini sydd yng Nghyfeirlyfr Pigot.

Allwch chi ddod o hyd i unrhyw fasnachwyr syn dal i weithio? Chwiliwch am fasnachwyr sydd r un cyfenw. Roedd busnesau yn aml iawn yn cael eu trosglwyddo i lawr or tad ir mab.

Roedd y rhai oedd yn delio mewn tipyn o bopeth, yn berchnogion siopau oedd yn gwerthu amrywiaeth o wahanol nwyddau, ac felly nid oedd yn hawdd eu rhoi mewn unrhyw gategori.


Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion