Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Bonedd a phobl broffesiynol yr ardal yn 1835  
 

extract from trade directory.Rhestr yw hon or holl bobl yn ardal Llanfair oedd eisiau cael eu rhestru fel "Gentry" yn 1835. Pobl oedd y bonedd nad oedd yn dal swydd i ennill bywoliaeth, ond roeddynt yn ennill arian trwy osod eu heiddo i denantiaid gan godi rhent arnynt. Yn sicr roeddynt yn meddwl eu bod yn well na "masnachwyr" ar rheini oedd yn gweithio iddynt. Mae rhai o enwaur tai mawr lleol wedi cael eu sillafu mewn ffyrdd anarferol gan argraffwyr nad oedd yn gyfarwydd ag enwau lleoedd Cymraeg, ond roedd y bobl leol yn gallu deall beth oeddynt o hyd.

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
  Ar ddechau teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd yn rhaid i ddynion proffesiynol weithio i ennill bywoliaeth, ond roeddynt yn ddynion oedd wedi cael addysg. Yma gwelwn y cyfreithwyr neur bargyfreithwyr a oedd wediu hyfforddi yn y gyfraith, ar gwerthwyr llyfrau lleol, gwerthwyr papurau ac argraffwyr. Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria dim ond y bonedd ar dosbarthiadau proffesiynol oedd yn gallu darllen. Gallair bobl hyn fod wedi bod yn gwsmeriaid i Robert Jones. Ar ddechrau dyddiau Fictoria roedd rl y llawfeddyg yn newid. Cyn hyn ychydig iawn o hyfforddiant fyddai llawfeddyg yn ei gael, ond roedd yn gallu tynnu dannedd a gosod esgyrn oedd wediu torri yn l yn eu lle. Yn ddiweddarach yn ystod ei theyrnasiad roedd meddygon yn cael llawer iawn mwy o hyfforddiant, a daeth y llawfeddyg yn feddyg oedd wedi cael ei hyfforddin arbennig ar gyfer gwneud llawdriniaethau.
PWYSIG!
Sylwch mai dynion ywr bobl hyn i gyd! Nid oedd merched yn cael gweithio yn ystod cyfnod Fictoria.
     
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion