Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Y crefftwyr: gofaint i wneuthurwr gwlanen  
 

Mae Cyfeirlyfr Pigot, 1835 yn rhestru llawer or crefftwyr lleol oedd yn gweithio yn yr ardal y bryd hynny. Mae rhai or crefftwyr hyn yn bodoli heddiw (fel y cigyddion), ond mae llawer ohonynt wedi diflannu. Mewn ffatroedd o wledydd eraill y mae llawer or pethau yr ydym nin eu prynu mewn siopau lleol heddiw wedi dod. Yn ystod cyfnod Fictoria roedd llawer iawn mwy or hyn yr oedd pobl ei angen yn cael ei gynhyrchun lleol gan grefftwyr medrus, yn ddynion a merched.

Roedd esgidiau cryfion ac esgidiau yn cael eu gwneud yn lleol, yn debyg iawn ir rhan fwyaf o ddillad.

Roedd trinwyr lledr yn gwneud y gwaith o baratoi crwyn a chynhyrchu crwyn lledr ohonynt. Mewn amser cyn dyfeisio plastig roedd yna lawer o ddefnydd yn cael ei wneud o ledr. Roedd

Sir Drefaldwyn yn ganolfan bwysig o ran cynhyrchu deunydd gwlanen. Y prif ganolfannau oedd trefi yn nyffryn Hafren (Llanidloes, Y Drenewydd ar Trallwng) ller oedd yn haws teithio o un lle ir llall, ond roedd yna siedau gwehyddu yn Llanfair Caereinion.

Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
     
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion