Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Sutton 4: bragwyr i flingwyr  
 

Mae llawer or enghreifftiau yn nodweddiadol or hyn oedd yn arferol mewn ardaloedd gwledig lle ffermio oedd y gwaith pwysicaf oedd iw gael. Roedd gwerthwyr hadau a melinwyr yn rhan bwysig or gwaith oedd iw wneud ar ddiwedd y broses. Maer ffermwr yn prynur hadau ac yn eu plannu yn y tir oedd wedii trin, yna maer cnwd yn cael ei fedi ai anfon ir felin iw falu yn flawd.

Cymharwch yr enghreifftiau yng Nghyfeirlyfr Sutton gydar rheini yng Nghyfeirlyfr Pigot. Allwch chi weld unrhyw fasnachwyr syn dal i weithio?
Chwiliwch am fasnachwyr sydd r un cyfenw. Roedd busnesau yn aml iawn yn cael eu trosglwyddo i lawr or tad ir mab.

.


Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
     
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion