Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Sutton 3: gwestai i werthwyr deunyddiau  
 

Directory entriesEr mwyn teithio o amgylch yr ardal yn 1889 roedd yn rhaid gwneud hynny mewn coets, ac felly roedd angen gwestai er mwyn aros dros nos. Tafarn oedd y posting house ller oedd y goets yn aros ar amser penodol a hefyd roedd teithwyr yn gallu aros yno.

Cymharwch yr enghreifftiau yng Nghyfeirlyfr Sutton gydar rheini yng Nghyfeirlyfr Pigot. Allwch chi weld unrhyw fasnachwyr syn dal i weithio?
Chwiliwch am fasnachwyr sydd r un cyfenw. Roedd busnesau yn aml iawn yn cael eu trosglwyddo i lawr or tad ir mab.

.


Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion