Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Sutton 5:
gwerthwr papurau i fasnachwr coed
 
 

Directory entryErbyn cyfnod y cyfeirlyfr yma a gyhoeddwyd yn 1889 byddai llawer iawn mwy o bobl yn y gymuned leol yn gallu darllen, ac felly’n gallu defnyddio gwasanaethau’r gwerthwyr papurau. Gan nad oedd ffôn gan bobl oes Fictoria roeddynt yn dda iawn am ysgrifennu llythyron.Byddai’r gwerthwyr papurau hyn yn gwerthu’r papur, inc a’r pennau oedd eu hangen.

Byddai’r triniaethau y byddai llawfeddygon wedi’u rhoi i bobl oedd yn sâl yn y gymuned hefyd wedi gwella er 1835. Serch hynny roedd yn rhaid talu am driniaeth o hyd, ac fe fyddai hyn wedi bod yn broblem i lawer o bobl dlawd.

Cymharwch yr enghreifftiau yng Nghyfeirlyfr Sutton gyda’r rheini yng Nghyfeirlyfr Pigot.
Allwch chi weld unrhyw fasnachwyr sy’n dal i weithio?
Chwiliwch am fasnachwyr sydd â’r un cyfenw. Roedd busnesau yn aml iawn yn cael eu trosglwyddo i lawr o’r tad i’r mab.


Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau sy’n gyntaf
     
  Yn ôl i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn ôl i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion