Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Sutton 6:
gwneuthurwyr olwynion i bob math o bethau
 
 

extract from Suton's Directory 1889Yn 1889, ceffylau oedd yn tynnu cerbydau o hyd felly roedd y gwneuthurwr olwynion dal yn bwysig iawn. Roedd yn waith oedd angen llawer o sgil er mwyn gwneud olwynion pren ar gyfer coets a wagenni o bob maint, ac ynan eu rhoi yn sownd wrth deiars haearn solet.

Mae cynhyrchu gwln yn parhau i ddigwydd yn Llanfair, er nad gyda llaw yn fwy na thebyg yn 1889

Cymharwch yr enghreifftiau yng Nghyfeirlyfr Sutton gydar rheini yng Nghyfeirlyfr Pigot.
Allwch chi weld unrhyw fasnachwyr syn dal i weithio?
Chwiliwch am fasnachwyr sydd r un cyfenw. Roedd busnesau yn aml iawn yn cael eu trosglwyddo i lawr or tad ir mab.


Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion