Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfr Sutton 1: Pobydd i grydd  
 

Directory entriesMae Cyfeirlyfr Sutton ar Ogledd Cymru 1889 yn dweud mwy wrthym am dref Llanfair ar cymunedau oddi amgylch, ar rheini syn ennill eu bywoliaeth yno.

Erbyn y cyfnod yma roedd y rhan fwyaf o grefftwyr yn gallu gweld y fantais o fod yn rhan o gyfeirlyfr fel hwn. Nid oedd rhai crefftwyr eisiau cael eu cynnwys yn y rhai cynharach.

Gallwn weld yr un fath o grefftwyr ag a restrir yng Nghyfeirlyfr Pigot, a bellach mae yna fanc i gadw eu harian yn ddiogel.
Yn ystod oes Fictoria ni fyddai llawer iawn o bobl gyffredin oedd yn gweithio, erioed wedi mynd i fanc.

.


Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau syn gyntaf
     
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion