Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair caereinion
Bywyd ysgol
 
  Problemaur ysgolion cynnar  
 

Nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd ir ysgol o gwbl ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai tirfeddianwyr cyfoethog yn dysgu eu plant gartref, ac y byddai eu bechgyn hynaf yn mynd i ysgol fonedd.
Byddai masnachwyr yr ardal yn anfon eu plant i ysgol breifat leol os oeddynt yn gallu fforddio gwneud hynny.

Victorian classroom
 

Roedd yn rhaid i blant y tlodion fynd allan i weithio cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen gan fod angen yr arian ychwanegol ar y teulu. Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd ysgolion rhydd ar gael ac erbyn hyn roedd yn rhaid i bob plentyn fynd ir ysgol.

Gallwch ddysgu mwy am rai or ysgolion lleol or ddewislen a welwch chi nesaf

 
 
Yn absennol or ysgol heddiw
 
 
Gm y rhifau
 
 
Gall ysgol niweidioch iechyd
 
 
Gwyliwch rhag y cwn ar ceffylau
 
 
Yr wyddor beth ydy hwnna ?
 
 
Yr ysgol yn y bryniau
 
 
Arian, arian, arian
 
 
Cyflog athrawon am lyfrau ?
 
 
Methu gweithio maen rhy oer
 
 
Te, a sioe luniau
 
 
Yn llawen wrth eu gwaith
 
 
Plant yn camymddwyn
 
 
Gwers ferfa
 
     
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion